top of page
Open Site Navigation

Prisliste per 30. august 2021

Praktisk informasjon for gjennomføring av salg:

  • Boligene selges til faste priser som er oppgitt i denne prisliste.

  • Ved flere enn 1 budgiver på samme bolig, gjennomføres det budrunde mellom interessentene som har lagt inn bud.

 

Gjennomføring av budrunder:

Vi ønsker at alle skal få kjøpe seg en bolig på Storefjell Panorama. Du kan derfor legge inn kjøpstilbud på maksimalt 3 leiligheter. Om du skal dette må din prioriteringsrekkefølge også være fallende i pris, dvs. at den dyreste må være første prioritet, og den nest dyreste være andre prioritet.

A101

1

81 m2

2 (3)

kr 4 000 000

Solgt

Gi bud

A102

1

58 m2

1 (2)

kr 2 700 000

Solgt

Gi bud

A103

1

58 m2

1 (2)

kr 2 700 000

Solgt

Gi bud

A104

1

81 m2

2 (3)

kr 4 100 000

Ledig

A201

2

83 m2

3

kr 4 600 000

Solgt

Gi bud

A202

2

57 m2

2

kr 3 500 000

Solgt

Gi bud

A203

2

57 m2

2

kr 3 500 000

Solgt

Gi bud

A204

2

83 m2

3

kr 4 400 000

Solgt

Gi bud

A301

3 og 4

116 m2

4

kr 7 300 000

Ledig

A302

3 og 4

85 m2

3

kr 4 800 000

Solgt

Gi bud

A303

3 og 4

85 m2

3

kr 4 800 000

Solgt

Gi bud

A304

3 og 4

116 m2

4

kr 6 900 000

Ledig

Leil.

Etg.

BRA

Sov

Pris

Status

Bud

PRISER Salgsprisene fremgår av prislisten. Selger står til enhver tid fritt til å endre prisene på boliger som ikke er solgt.

 

KJØPSOMKOSTNINGER Dokumentavgift til Staten som utgjør 2,5% av andel tomtegrunnlag for den gitte leilighet, avgiftsgrunnlaget utgjør 25 år av festeavgiften som i dette tilfellet blir kr 600 000,- for hele sameiet. Dokumentavgift pr leilighet i prosjektet er kr 1250,-. Gebyr for tinglysning av skjøte: kr 585,-. Tinglysningsgebyr og attestgebyr for pantobligasjoner i forbindelse med etablering av eventuelle lån: kr 757,- pr. obligasjon inkl. attest. Totale kjøpsomkostninger for hver enkelt bolig beløper seg til Kr 2 592,- Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted.

 

OPPSTARTSKAPITAL TIL SAMEIET I tillegg vil det kreves inn kr 20 000,- pr leilighet i oppstartskapital for sameiet. Dette beløpet kreves inn sammen med kjøpesummen for eiendommen.

Finn din leilighet

Se beskrivelse og plantegninger for hver leilighet

bottom of page