top of page
Open Site Navigation

Prisliste per 30. august 2021

Praktisk informasjon for gjennomføring av salg:

  • Boligene selges til faste priser som er oppgitt i denne prisliste.

  • Ved flere enn 1 budgiver på samme bolig, gjennomføres det budrunde mellom interessentene som har lagt inn bud.

 

Gjennomføring av budrunder:

Vi ønsker at alle skal få kjøpe seg en bolig på Storefjell Panorama. Du kan derfor legge inn kjøpstilbud på maksimalt 3 leiligheter. Om du skal dette må din prioriteringsrekkefølge også være fallende i pris, dvs. at den dyreste må være første prioritet, og den nest dyreste være andre prioritet.

LNR

Etg

BRA

Sov

Pris

Status

Gi bud

Leil.

Etg.

BRA

Sov

Pris

Status

Bud

PRISER Salgsprisene fremgår av prislisten. Selger står til enhver tid fritt til å endre prisene på boliger som ikke er solgt.

 

KJØPSOMKOSTNINGER Dokumentavgift til Staten som utgjør 2,5% av andel tomtegrunnlag for den gitte leilighet, avgiftsgrunnlaget utgjør 25 år av festeavgiften som i dette tilfellet blir kr 600 000,- for hele sameiet. Dokumentavgift pr leilighet i prosjektet er kr 1250,-. Gebyr for tinglysning av skjøte: kr 585,-. Tinglysningsgebyr og attestgebyr for pantobligasjoner i forbindelse med etablering av eventuelle lån: kr 757,- pr. obligasjon inkl. attest. Totale kjøpsomkostninger for hver enkelt bolig beløper seg til Kr 2 592,- Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted.

 

OPPSTARTSKAPITAL TIL SAMEIET I tillegg vil det kreves inn kr 20 000,- pr leilighet i oppstartskapital for sameiet. Dette beløpet kreves inn sammen med kjøpesummen for eiendommen.

Finn din leilighet

Se beskrivelse og plantegninger for hver leilighet

bottom of page